Tantra má velmi starobylou tradiIMG_6233ci a ovlivnila buddhistickou tantru. Na Západě je převážně známa jen Váma márga se svými sexuálními aspekty. Ty ovšem nejsou cílem (‘lepší sex’), ale prostředkem k dosažení vyššího vědomí.

Typickým symbolem tantrismu je šesticípá hvězda ✡, v západní kultuře více známá z judaismu jako tzv. Davidova hvězda. Tento znak má v tantrismu obdobný význam, jako čínský symbol Jin a jang. Rovnostranný trojúhelník hrotem nahoru △ představuje “Jang” – mužský princip, Šivu (znázorňuje penis v erekci), a rovnostranný trojúhelník hrotem dolů ▽ představuje Šakti, tedy ženský princip (znázorňuje ženský klín).

Tantry jsou také konkrétní texty, většinou ve formě dialogů mezi Šivou a Šakti. V šivastických tantrách hovoří Šiva a Šakti mu naslouchá, v šaktických tantrách je tomu naopak.

Váma márga souvisí s uctíváním Šivy a Šakti, prototypů muže a ženy. Součástí kultu jsou obřady, jež propojují rituální usmrcení obětovaného zvířete (kozy) a sexuální jógu. Tento rituál má širší význam. Smrt a zánik tu jsou současně přítomny s početím, vznikem. Šiva je ničitel i stvořitel světa. To provádí skrze svůj kosmický tanec, při kterém je často znázorňován.

Šakti tantra učí, že Šiva bez Šakti je šava. Šava znamená mrtvola. Je tu tedy zdůrazněna důležitost ženy, bez níž je muž mrtvý…